Betingelser

Betaling:
Arrangementet betales i to rater. Ved underskrift og dermed bekræftelse af det bestilte, forfalder et reservationsgebyr på 30 % af det bestilte.
Gebyret vil blive fratrukket den endelige afregning men refunderes ikke ved eventuel afbestilling.
Standard betalingsbetingelser er netto 8 dage.
Beløbet bedes indbetalt i henhold til pr. mail fremsendte faktura Ved betaling med udenlandsk udstedt kreditkort opkræves 3,75 % (angivet som procentsats af kortomsætningen).
Ved betaling med dansk udstedt kreditkort opkræves kr. 0,75 % (angivet som procentsats af kortomsætningen).
Program for dagen:
I godkender eller sender endeligt program senest 1 uge inden arrangementets afholdelse
Andet:
Bindende antal deltagere meddeles til M/S Sundance senest 8 dage før arrangementet.
Vi gør opmærksom på at et evt. bar arrangement har åbent til kl. 02.00. Ønskes der særligt bar arrangement aftales det på forhånd.
Fortsætter arrangementet således ud over det aftalte sluttidspunkt opkræves der pr. påbegyndt time Kr. 1500,- og pr. tjener kr. 450.
Afbestillingsregler:
Ved afbestilling mindre end 7 dage før arrangementet, vil der blive faktureret 50% af aftalte arrangementspris. Ved afbestilling på dagen eller no show faktureres den fulde aftalte arrangementspris.
Forsikrings- og erstatningsforhold:
Ved skade på eller tyveri / bortkomst af inventar, herunder møbler, glas, lamper, vægge og lofter m.v. i de anvendte lokaler eller på bygninger, beplantning eller andet, er bestilleren erstatningsansvarlig for sig selv og sine gæster efter lovgivningens almindelige regler samt tillige erstatningsansvarlig for eventuelle følgeskader heraf, såfremt det bliver nødvendigt at aflyse eller give prisnedslag til senere planlagte arrangementer.

M/S Sundance

Book dit næste selskab her

BOOK HER